PREDAJ APARTMÁNOV V

LIPTOVSKOM JÁNE
ÚSPEŠNE VYPREDANÉ